Autoškola s dlouholetou tradicí.

Naše služby

Nabídka služeb

Jsme autoškola, která provádí výcvik na všechny typy motorových vozidel AM, A1, A2, A, B,, BE, C, CE, D, DE. 

 

Jsme akreditované školící středisko pro přípravu řidičů z povolání pro pravidelné a vstupní školení. 

 

Provádíme školení řidičů referentů a poskytujeme všem možnost kondičních jízd.

 

Teoretická část výcviku je prováděna dle osobní domluvy podle potřeb uchazeče o řidičský průkaz. Před zahájením praktického výcviku je prováděn výcvik na 3D trenažeru třetí generace. Praktický výcvik v řizení je prováděn z místa Vašeho bydliště.

 

Průběh výcviku: 

1.

2.

3.

 

Provádíme výcvik skupin:

 • AM - na malé motocykly do obsahu válců 50 cm3
 • A 1 - na motocykly do obsahu válců 125 cm3
 • A 2 - na motocykly o výkonu motoru do 35 Kw
 • A bez omezení - na motocykly o výkonu motoru nad 35 Kw
 • B - na osobní automobily
 • BE - na osobní automobily s přívěsným vozíkem
 • C - na nákladní automobily
 • CE - na nákladní automobily a přívěs nebo návěs
 • D - na autobusy

 

Dále provádíme školení a výcvik na profesní osvědčení:  

 • C - nákladní automobily
 • C+E - soupravy 
 • D - autobusy

 

Psychotesty a vrácení řidičského průkazu

Kdy je potřeba dopravně psychologický posudek k vrácení řidičského průkazu?

1.

2.

..........

Kondiční jízdy

 

Pro bližší informace nás kontaktujte zde

 

Přihlášku je možno zaslat na email, nebo nás můžete kontaktovat zde. Přihláška musí být potvrzena praktickým lékařem.

Průběh výcviku

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non odio ultricies, porta nulla vitae, rhoncus libero. Sed quis rutrum enim, ut iaculis nulla. Nam dapibus elementum mauris in semper.

2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non odio ultricies, porta nulla vitae, rhoncus libero. Sed quis rutrum enim, ut iaculis nulla. Nam dapibus elementum mauris in semper.

3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non odio ultricies, porta nulla vitae, rhoncus libero. Sed quis rutrum enim, ut iaculis nulla. Nam dapibus elementum mauris in semper.

Průběh výcviku

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non odio ultricies, porta nulla vitae, rhoncus libero. Sed quis rutrum enim, ut iaculis nulla. Nam dapibus elementum mauris in semper.

2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non odio ultricies, porta nulla vitae, rhoncus libero. Sed quis rutrum enim, ut iaculis nulla. Nam dapibus elementum mauris in semper.

3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non odio ultricies, porta nulla vitae, rhoncus libero. Sed quis rutrum enim, ut iaculis nulla. Nam dapibus elementum mauris in semper.

Psychotesty a vrácení řidičského průkazu

Kdy je potřeba dopravně psychologický posudek k vrácení řidičského oprávnění?
1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non odio ultricies, porta nulla vitae, rhoncus libero. Sed quis rutrum enim, ut iaculis nulla. Nam dapibus elementum mauris in semper.

2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non odio ultricies, porta nulla vitae, rhoncus libero. Sed quis rutrum enim, ut iaculis nulla. Nam dapibus elementum mauris in semper.

Kondiční jízdy

Pro bližší informace nás kontaktujte zde. Přihlášku je možno zaslat na email, nebo nás můžete kontaktovat zde. Přihláška musí být potvrzena praktickým lékařem.

O nás

Naše autoškola začala provoz již v roce 1991 a za tuto dobu jsme připravili mnoho uchazečů na zkoušky k získání řidičského průkazu. Naší snahou je poskytnout Vám dobrý výcvik na vysoké úrovni takovým způsobem, aby Váš vstup do silničního provozu byl jistý, bezpečný a mohli jste využívat všech výhod Vašeho motorového vozidla nebo se bezpečně zařadit do pracovního procesu jako řidič z povolání.
Úkolem nás, instruktorů, je naučit Vás bezpečně ovládat motorové vozidlo, řešit situace v silničním provozu a dobrým způsobem Vás připravit k závěrečné zkoušce.
Záleží nám na tom, abyste celý průběh výuky a výcviku zvládli v dobré pohodě a celou přípravu zakončili úspěšně složenou závěrečnou zkouškou.
Akreditované školící středisko pro skupiny C, C+E a D je součástí autoškoly a je v něm možné absolvovat vstupní školení k získání profesního průkazu řidiče skupiny C, C+E nebo D. Dále je u něj možno absolvovat pravidelná školení ve stanoveném rozsahu.

Autoškola Karviná Nerovský Ladislav a Petr

Ceník

Základní výcvik

 

SKUPINA POPIS VĚK CENA V KČ VOZIDLO
AM motocykl do 45 km/h 15 5.000,- Dandy 125
A1 motocykl do 125 cm3 16 5.000,- Dandy 125
A2 motocykl do 55 kW 18 6.900,- Suzuki GS500
A motocykl nad 55 kW 24 7.900,- Suzuki 650 bandit
B osobní automobil 18 6.800,- Fabia 1.6 TDi, 1.9 TDi
BE přívěs k osobnímu automobilu 18 4.000,- VW Passat 2.0 TDi
C nákladní automobil 21 12.000,-  Iveco 150E 23 (15 tun)
CE přívěs k nákladnímu automobilu 21 6.000,- Iveco 150E 23 (+přívěs 10 tun)
D ze skupiny C autobus 24 13.500,- Karosa C 734

 

 

Sdružený výcvik 

 

SKUPINY POPIS VĚK CENA
A1+B motocykl do 125 cm3 + osobní automobil 18  
A2+B motocykl do 55kW + osobní automobil 18  
A+B motocykl nad 55kW + osobní automobil 24  
C+BE nákladní automobil + přívěs k osobnímu automobilu 24  
C+A nákladní automobil + motocykl nad 55kW 24  

 

 

Rozšíření

 

SKUPINY POPIS VĚK CENA VOZIDLO
A1→A2 motocykl do 125 cm3 → motocykl do 55kW 18 2.000,- Suzuki GS500
A2→A motocykl do 55kW → motocykl nad 55kW 21 2.000,- Suzuki 650 bandit

 

 

Kondiční jízdy

 

SKUPINY POPIS CENA VOZIDLO
A motocykl nad 55kW   Suzuki 650 bandit
B osobní automobil   Fabia 1.6 TDi, 1.9 TDi
C nákladní automobil   Iveco 150E 23 (15 tun)

 

 

Školení 

 

POPIS   CENA
školení řidičů referentů    
profesní průkaz sk. C, D do 2009   
  od 2009   
pravidelné roční školení sk. C, D    

  

Přihláška

Jak se přihlásit k výcviku?

Přihlášku do autoškoly vyplníme za vás. Stačí, když nám osobně do autoškoly donesete praktickým lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti (ke stažení zde). Ihned si naplánujete jízdy na trenažeru a další výuku a výcvik...

 

Zdravotní posudek můžete poslat  také e-mailem na adresu nerovsky@seznam.cz a my se Vám ozveme.

Jak se přihlásit na školení?

Podrobnější informace k profesnímu školení řidičů zde

Testy

Testy

Na této stránce si můžete vyzkoušet testy, které budete skládat při závěrečné zkoušce. 

 

 

 

 

 

Školení řidičů

Akreditované školící středisko

Školení řidičů nákladních automobilů - zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Naše středisko provádí zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů, to znamená vstupní školení a následná pravidelná školení v rozsahu stanoveném zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Kdo je povinen se školení zůčastnit? Viz níže.

Školení provádíme v učebně autoškoly nacházející se ve Středisku Permon v Karviné-Hranicích (naproti Čarodějek v 1. patře).
Školení provádí akreditovaní lektoři s dlouhodobou praxí v oboru automobilní dopravy. Jejich projev je doplněn audiovizuální technikou.

 

Vypsané termíny školení

TYP ŠKOLENÍ DATUM  DEN ČAS ZAHÁJENÍ PŘIHLÁŠKU ZASLAT DO POČET VOLNÝCH MÍST
pravidelné 27.02.2016 sobota 7:00 24.02.2016 0
pravidelné 05.03.2016 sobota 7:00 02.03.2016 0
pravidelné 19.03.2016 sobota 7:00 16.03.2016 13
pravidelné  2.4.2016 sobota 7:00 30.03.2016 20

 

Pozn.: Maximální kapacita jednoho kurze je 20 osob.

 

 

Přihlášku (ke stažení zde) je nutno podat osobně, tefonicky nebo elektronicky minimálně 7 dní před zahájením školení z důvodu povinnosti střediska nahlásit jmený seznam účastníků krajskému úřadu. Doplnit do seznamu lze dva dny před školením !
Bez včasně podané přihlášky nelze školení absolvovat !!!

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který
řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné, pokud:


 a)  je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
 b)  je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce,
 c)  je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.


 
Povinnost se nevztahuje na řidiče:

 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,
 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky,
 • vozidel používaných zpravodajskými službami České republiky,
 • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby,
 • vozidel Správy státních hmotných rezerv,
 • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
 • vozidel Správy státních hmotných rezerv,
 • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
 • vozidel ve zkušebním provozu a vozidel používaných při výcviku a při zkouškách podle zákona č. 247/2000 Sb.,
 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
 • vozidel používaných pro vlastní potřeby a zemědělských a lesnických traktorů.

 

Kontakty

Ladislav Nerovský

608 447 782
profesní školení řidičů
školení řidičů referentů
teoretická výuka
instruktor výcviku sk. BE, C, CE, D

IČO 15446735
bankovní spojení 155358613/0600

Petr Nerovský

608 830 124
nerovsky@seznam.cz

instruktor výcviku sk. AM, A1, A2, A, B, C, teoretická výuka

IČO 73202631
bankovní spojení: 43-3731540207/0100

Zbyněk Škarka

603 333 406
instruktor výcviku sk. B

Tomáš Opolka

725 355 313
instruktor výcviku sk. B

Kontakty

Ladislav Nerovský

608 447 782
profesní školení řidičů
školení řidičů referentů
teoretická výuka
instruktor výcviku sk. BE, C, CE, D

IČO 15446735
bankovní spojení 155358613/0600

Petr Nerovský

608 830 124
instruktor výcviku sk. AM, A1, A2, A, B, C, teoretická výuka

IČO 73202631
bankovní spojení: 43-3731540207/0100

Zbyněk Škarka

603 333 406
instruktor výcviku sk. B

Tomáš Opolka

725 355 313
instruktor výcviku sk. B

Kontaktní formulář

Můžete s námi komunikovat pomocí níže uvedeného emailového formuláře a nebo na uvedených kontaktech.

Slovenská 2868/33A
Karviná-Hranice
733 01

Petr Nerovský
nerovskypetr@seznam.cz
608 830 124

pondělí 9:00 - 17:00
úterý 9:00 - 17:00
středa 10:00 - 17:00
čtvrtek 10:00 - 17:00
pátek zavřeno